Tapatan Debate “Dapat bang magdagdag ng public toilets para sa homosexuals?”

Debate point #1: Ang pagkakaroon ba ng dagdag na public toilets ang magiging sagot sa discrimination issues patungkol sa third sex?

Debate point #2: Senyales na ba ng pagkilala sa equal rights ng third sex kung maipapatupad ang batas na ito?

Debate point #3: Kakayanin ba ng gobyerno ang pagtatayo at pagmementina ng mga dagdag na public toilets?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s